14 Aug 2017

สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศไทย

บทความโดย K. NETNUALYAI
ไทย

     สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีกลุ่มก่อกความไม่สงบสังหารเจ้าหน้าที่และประชาชนรายวัน อีกทั้งการลอบวางระเบิดในสถานที่สำคัญๆ อีกทั้งสถานการณ์อยู่ในภาวะที่ล่อแหลม รัฐบาลพยายามที่จะสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับนานาชาติต่อสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศไทย จากเหตุการณ์ กร

10 Aug 2017

สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศอินโดนีเซีย

บทความโดย K. NETNUALYAI
อินโดนีเซีย

    สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศอินโดนีเซีย หลังเหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ.

30 Jul 2017

สถานการณ์การก่อการร้ายของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทความโดย K. NETNUALYAI
ดแด

    สถานการณ์การก่อการร้ายของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สำคัญๆ นั้นมีหลายเหตุการณ์ซึ่งแต่ละเหตุการณ์สร้างความเสียหายให้กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชาชนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ เนื่องจากประชาชนต่างหวาดกลัวในความปลอดภัย อีกทั้งสถานการณ์การก่อการร้ายย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนของนักลงทุนทั้งจากภายในภูมิภาคและนักลงทุนจากนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล

30 Jul 2017

กลุ่มก่อการร้ายของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนที่ 4

บทความโดย K. NETNUALYAI
หห

                                               กลุ่มอาบูไซยาฟ (Abu Saiyaf : ASG)
                                                  ความเป็นมาของ กลุ่มอาบูไซยาฟ

ห้องแสดงภาพ

ติดต่อสอบถาม

คำถามทั่วไป

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการนำบทความไปใช้ประโยชน์

contact@shaibor.com