เกี่ยวกับฉัน

07 Jun 2017

     วัตถุประสงค์ที่สร้างเว็บไซด์นี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่บทความทางการเมืองระหว่างประเทศ  ซีรีย์จีนที่น่าสนใจนำมาวิเคราะห์เป็นบทความที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องการเมืองการปกครอง 

    ฉายป้อ  คือชื่อผักดองชนิดหนึ่ง สีส้ม  รับประทานกับขนมจีน เป็นอาหารพื้นเมืองของภูเก็ต ซึ่งชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากประเทศจีนได้นำวิธีการใช้ผักสดผ่านกระบวนการถนอนมอาหาร มารับประทานซึ่งเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งของชาวจีนฮกเกี้ยน

     ฉายป้อ สื่อถึงความสดใส และความปราดเปรียว การที่เลือกฉายป้อมาเป็นชื่อเว็บไซด์ เพราะฉายป้อ คือผักที่ผ่านการถนอมอาหารด้วยวิธีการดอง มีรสเปรี้ยว บทความในฉายป้อ ก็เป็นการนำเรื่องราวที่เกิดขึ้น รวมทั้งซีรี่ย์จีน มาวิเคราะห์เป็นบทความ เปรียบเสมือนเป็นการประยุกต์ในการถนอมอาหารจากผักสดสู่ผักดอง

    ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในเว็บไซด์ฉายป้อ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การเมืองระหว่างประเทศ และจะได้รับความเพลิดเพลินจากซีรีย์จีนที่ผู้เขียนนำมาวิเคราะห์ต่อ การเมืองการปกครอง ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมและเพลิดเพลินกับเนื้อหาซีรีย์จีน

ฉายป้อ

 

ห้องแสดงภาพ

ติดต่อสอบถาม

คำถามทั่วไป

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการนำบทความไปใช้ประโยชน์

contact@shaibor.com