สหรัฐอเมริกา อันดับ 2 ของประเทศไทย ที่ไม่ควรละเลย!

ads

ARF

ไทยควรจะให้ความสำคัญกับอเมริกาเป็นลำดับที่ 2 เพราะอเมริกาเป็นอภิมหาอำนาจ ซึ่งมีอำนาจอิทธิพล ต่อการเมืองระดับโลก อีกทั้งไทย เองก็เป็นพันธมิตรเก่าแก่ของอเมริกามาตั้งแต่สมัยสงครามเย็น และอีกทั้งไทย ก็เป็นพันธมิตรกับอเมริกาในการต่อต้านการก่อการร้าย โดยการส่งทหารไปปฏิบัติภารกิจที่อิรัก ความสำคัญของอเมริกา ทางด้านเศรษฐกิจนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยก็ว่าได้ เพราะในแต่ละปีไทยได้ส่งสินค้าไปยังอเมริกามากเป็นอันดับ 1 ทุกปี เนื่องจากไทยเห็นว่า ตลาดอเมริกา เป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และเศรษฐกิจค่อนข้างมั่นคง อีกทั้งด้วยศักยภาพของ อเมริกา ในอำนาจการใช้จ่ายแล้ว อีกทั้งอเมริกา ยังมีประชากรมากกว่า 300 ล้านคน ทำให้อเมริกา เป็นตลาดที่น่าสนใจ ทั้งโลก และที่สำคัญที่สุด ไทยควรให้ความสำคัญกับอเมริกา เนื่องจากในทางด้านเศรษฐกิจ และการค้า ไทย ยังคงพึ่งพาตลาดอเมริกา และอีกทั้งไทยยังเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของอเมริกา ไทยได้สิทธิ GSP จากอเมริกาทุกปี ถึงแม้บางปีไทยจะถูกอเมริกาตัด GSP แต่ถึงอย่างไรก็ตามตลาดอเมริกาก็ยังคงเป็นเป้าหมายใหญ่ของไทย อยู่นั่นเองในด้านการลงทุน อเมริกาก็ได้มาลงทุนในด้านต่าง ๆ ในไทย อาทิเช่น ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น บริษัท ฟอร์ดมอเตอร์ บริษัท เจนเนอรอล มอเตอร์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า เชฟโรเลตเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือทางด้านการทหารและความมั่นคง อาทิเช่น การฝึกทหารร่วมกันภายใต้โครงการคลอบด้าโกลด์ ซึ่งจะมีการฝึกทหารร่วมกันเป็นประจำทุกปี
นอกจากนี้ไทยยังได้สิทธิพิเศษ ในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ จากอเมริกาในราคามิตรภาพ อีกด้วย ทั้งนี้ไทยจะได้ประโยชน์จากอเมริกาเป็นอย่างมาก ตรงที่ไทยได้เรียนรู้การทำงานของกองทัพอเมริกา อีกทั้งเข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย  อนึ่งเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี ไม่ว่าทางด้านการทหาร วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ตลอดจนเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ของอเมริกามีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ไทยจะได้ประโยชน์การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยต่อไปและทางด้านความมั่นคงไทยจะได้ประโยชน์จากอเมริกา อาทิเช่น อาชญากรรมข้ามชาติ ไทย และ อเมริกา มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อกัน และในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ไทยเองก็ให้ความสำคัญเช่นกันเพราะปัญหาการก่อการร้าย เป็นปัญหาใหญ่ของโลก และอเมริกาและทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นพันธมิตรของอเมริกาในการทำสงครามต่อต้านการก่อการร้าย เช่นการส่งทหารไปอิรัก เพื่อช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรม และการที่ไทยควรให้ความสำคัญกับอเมริกาเป็นลำดับที่ 2 นั้น เนื่องจากไทยจะได้รับประโยชน์ ด้านการศึกษา และการทำมาหากิน อพยพย้ายถิ่น กล่าวคือในเรื่องของการศึกษา ในอเมริกานั้นมีนักศึกษาไทย ได้ไปศึกษาต่ออเมริกาเป็นจำนวนมาก ทั้งไปด้วยตัวเอง และเป็นนักเรียนทั้งทุนรัฐบาล ทุนขององค์กร สมาคมต่าง เป็นจำนวนหลายหมื่นคน ซึ่งไทยจะได้รับผลประโยชน์ตรงที่ว่า ไทยจะมีนักศึกษาที่จบจากอเมริกา เป็นจำนวนมาก และเมื่อนักศึกษาเหล่านั้นได้สำเร็จการศึกษา  กลับมาพัฒนาบ้านเมืองซึ่งไทยจะได้ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาปรับประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับวัฒนธรรม ไทยและ ตลอดจนสถานการณ์ ที่กำลังก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง และในส่วนทางด้านสาธารณสุข ไทยและอเมริกาได้ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เรื่องโรคไข้หวัดนก ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้  โดยที่ สหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือ ทางด้านเงินทุน ในการวิจัย และการแลกเปลี่ยนวิทยาการใหม่ ๆ และนอกจากนี้ไทยจะได้รับประโยชน์ในด้านการเมือง กล่าวคือไทยในฐานะพันธมิตรเก่าแก่ของอเมริกา ซึ่งอเมริกาให้การสนับสนุนไทย ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเช่น APEC ACD  ซึ่งอเมริกาสนับสนุนในบทบาทของไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมด เห็นว่า ไทยได้รับผลประโยชน์อย่างเหมาะสมที่สุด

 

ในบทความหน้าจะเสนอประเทศไทย – เอเชียตะวันออก : ความท้าทายแห่งอนาคต?

ads

Leave a Comment

Your email address will not be published.

ads

You may like

ads
In the news
Load More
ads