สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศเวียดนาม

19 Aug 2017
บทความโดย K. NETNUALYAI
เวียดนาม

       สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศเวียดนามนั้น ส่วนใหญ่ยังคงสงบ เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดในการแสดงออกทางการเมือง อีกทั้งเวียดนามเป็นประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์  รัฐบาลเวียดนามกล่าวว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาล ถือเป็นกลุ่มก่อการร้าย เนื่องจากกลุ่มต่อต้านนี้สร้างความเสียหายต่อระบบการปกครองของ   เวียดนาม อีกทั้งการสร้างสถานการณ์ต่างๆ  เพื่อล้มล้างรัฐบาลเวียดนาม 
    การก่อความไม่สงบของชนกลุ่มน้อยชาวเขาทางภาคกลางของเวียดนามที่ออกมาประท้วงในเรื่องของเขตปกครองตนเอง1   และการนับถือศาสนาในเขตพื้นที่เมือง ดั๊ดลัก  (Daclac) และไกไล (Gailai) ทำให้ทางการเวียดนามต้องออกมาปราบปราม และชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ได้หลบหนีเข้าไปในกัมพูชา ทำให้เวียดนามเกิดการสั่นคลอน รวมทั้งการโจมตีจากองค์กรระหว่างประเทศโดยกล่าวหาว่าเวียดนามละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเวียดนามได้ตอบโต้ว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในรวมทั้งเป็นการให้ร้ายเวียดนามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อล้มล้างรัฐบาลเวียดนาม
    โดยภาพรวมแล้วเวียดนามสามารถควบคุมและดูแลเพื่อให้สถานการณ์เป็นปกติและพยายามจับตามองเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล ทั้งนี้รัฐบาลเวียดนามพยายามประสานข้อมูลข่าวกรองต่างๆกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และยังกล่าวว่ามีประเทศมหาอำนาจคอยให้การหนุนหลังกลุ่มต่อต้านที่รัฐบาลเวียดนามจัดให้กลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มก่อการร้าย โดยที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลนั้นเป็นกลุ่มเพื่อเคลื่อนไหวในการเรียกร้องประชาธิปไตยในเวียดนาม
    

 

                                                               เชิงอรรถ  

 

   1เจิมศักดิ์ ธนมิตต์ , “ความเคลื่อนไหวของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในรอบ 2547”, โยธินปริทรรศน์(กรุงทพฯ : กรมข่าวทหารบก , 2547) , หน้า 150.

 


 

Image
เวียดนาม

ห้องแสดงภาพ

ติดต่อสอบถาม

คำถามทั่วไป

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการนำบทความไปใช้ประโยชน์

contact@shaibor.com