สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศกัมพูชา

19 Aug 2017
บทความโดย K. NETNUALYAI
กัมพูชา

สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศกัมพูชาแทบจะไม่ค่อยปรากฎเลย เนื่องจากสงครามกลางเมืองที่มีมาหลายสิบปี ตั้งแต่ในช่วงสงครามเย็น จนกระทั่งสมเด็จฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ได้ขึ้นครองอำนาจ กัมพูชาเริ่มมีเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงมากขึ้น ด้วยการมีอำนาจเบ็ดเสร็จของสมเด็จฮุนเซ็น ทั้งนี้ ในกัมพูชามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้าย โดยมากบดานในชุมชนจามมุสลิมในกัมพูชา และมีการเปิดโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม มีองค์กรการกุศลจากกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางให้การสนับสนุน ที่สำคัญ ฮัมบาลีเคยมากบดานที่กัมพูชาหลังจากที่ถูกจับในประเทศไทย การการเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้รัฐบาลกัมพูชาต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด และได้ออกกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย1   เพื่อเป็นการรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 
    สถานการณ์ในกัมพูชาโดยทั่วไปยังถือว่ารัฐบาลยังคงสามารถควบคุมดูแลได้เป็นอย่างดีอีกทั้งกัมพูชาได้จัดการสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวด ในกรณีที่มีชาวต่างชาติที่เข้าประเทศมาเพื่อกบดานหรือกระทำการใดๆเพื่อก่อการร้าย โดยมีการจับกุมดำเนินคดีและเนรเทศออกนอกประเทศไป ทั้งนี้ กัมพูชาได้ออกกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อจัดการกับกลุ่มก่อการร้าย แต่ฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะฝ่ายค้าน มักมองว่า กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายเป็นเครื่องมือที่สำคัญของสมเด็จฮุนเซ็นในการควบคุมฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะฝ่ายค้าน

 

 

                                                                              เชิงอรรถ 

    1ชลาพรรณ ชัชโชติช่วง ,“ความเคลื่อนไหวของราชอาณาจักรกัมพูชา ในรอบ 2547”, โยธินปริทรรศน์(กรุงทพฯ : กรมข่าวทหารบก , 2547) , หน้า 10.

Image
กัมพูชา

ห้องแสดงภาพ

ติดต่อสอบถาม

คำถามทั่วไป

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการนำบทความไปใช้ประโยชน์

contact@shaibor.com