การวางแผนทางการเงิน

ads

ในชั่วชีวิตของคนเรา การวางแผนทางการเงิน น้อยคนที่จะให้ความสำคัญ แต่สภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน (ค.ศ. 2019)  ทำให้ผู้คนตางมองหาการวางแผนทางการเงินมากขึ้น เพราะ ทำให้ เพิ่มความมั่งคั่งในชีวิต และสร้างหลักประกันได้ว่า จะมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็น  รวมทั้งไม่สร้างภาระให้กับตนเองและบุคคลอื่น

ที่่มา : wwww.set.or.th/education

การวางแผนทางการเงิน

ads

Leave a Comment

Your email address will not be published.

ads
ads
In the news
Load More
ads